• info@vkm.be
  • Louis Paul Boonstraat 18, 9150 Kruibeke
  • +32(0)37441012

LEAN - OPEX - CHANGE - VALUE HARDER Ontdek meer WORK SMARTER Bent u klaar voor een Business Upgrade?

Services

CONSULTING

De scope van onze consulting is de optimalisatie van de bedrijfs kritische aspecten in uw business strategie, zoals de processen, systemen en human capital.

MANAGEMENT

Speel flexibel in op specifieke situaties of wijzigingen in uw organisatie en haal  via onze Management services extra skills en knowhow in huis  die uw businesscontinuïteit verzekeren.

COACHING

Streef naar de beste bedrijfsresultaten door de competenties van uw human capital maximaal aan te wenden. Zet daarom in op werkbaar-en slimmer werken, kortom Lean.

AUDIT

Is uw organisatie compliant aan de normen van uw bedrijf, de sector of andere specifieke normen? Krijg zicht op uw onderneming via onze Auditing services en ga van audit naar actie!

00

% Drive

00

Deelnemers aan trainingen

00

Audits

00

Tassen koffie

Over ons

Onze missie is klanten faciliteren met waardetoevoegende en duurzame business solutions, waarbij optimalisatie van business performantie, kwaliteit, customer care en zowel intern- als extern retentiebeleid centraal staan.

De rode draad hierin is het inburgeren en verankeren van de Lean management filosofie doorheen de organisatie van de klant. De hands-on en result driven aanpak versterkt de betrokkenheid van alle hiërarchische niveaus, over de grenzen van bedrijfsdivisies heen, met een verhoogde productiviteit en klantentevredenheid, alsook reductie van de bedrijfskosten en doorlooptijden als eindresultaat. Bent u klaar voor een business upgrade? Samen maken we uw onderneming klaar voor de toekomst! Bart Van Koetsem, bestuurder VKM BV

FAQ

VKM leverde doorheen de jaren services aan voertuigconstructeurs, autodealers- en schadenetwerken evenals aan fleetowners. De Automotive industrie is reeds lang niet meer het unieke domein voor toepassing van Lean management. In de afgelopen 15 jaar werden eveneens bedrijven uit o.a. de logistieke- en bouwsector begeleid in hun Lean traject. Door de opgebouwde know-how in Lean management kunnen wij operational excellence bieden voor alle bedrijfssectoren.

De klanten van VKM zijn voornamelijk KMO's. De omvang van dit type ondernemingen zorgt doorgaans voor korte communicatielijnen en een wendbaar beleid, wat zeer goed associeert met onze hands-on en result driven aanpak.

Lean management draagt bij tot een substantiële verbetering van uw bedrijfsresultaat, door het elimineren van verspillingen, het reduceren van voorraad en doorlooptijd, alsook het optimaliseren van de flow. Lean is toepasbaar in elke bedrijfs sector en divisie waar processen in werking zijn, ongeacht of het om operationele- of administratieve processen gaat. Lean ondernemingen kunnen sneller inspelen op een veranderende marktvraag en zijn structureel georganiseerd om de concurrentie voor te blijven.

Lean is niet te “implementeren” als een syteem. Lean is immers veel meer dan de tools en technieken, het is een gedachtegoed wat leeft bij iedere stakeholder binnen de organisatie en waarbij het gedrags- en cultuuraspect zo niet belangrijker is dan de tools om een geslaagd Lean traject te bekomen. Het inbedden van de Lean filosofie doorheen de bedrijfscultuur vraagt dan ook een ernstige inspanning van het management om een cultuur van continu verbeteren en vernieuwen te realiseren.

U werkt graag met gedreven mensen uit de praktijk? U hecht belang aan een hands-on benadering van uw project? U werkt het liefst met korte communicatielijnen, zonder bureaucratie? U wenst dat uw medewerkers het changeproces in uw bedrijf doorstaan? U vindt het belangrijk dat het succes van uw project meetbaar is? U wil een blijvende LEAN filosofie in uw organisatie creëren? U wil beroep doen op een betaalbare Black Belt LEAN consultant?

Onze klanten

Bent u klaar voor een Business Upgrade?
Meer info?