• info@vkm.be
  • Louis Paul Boonstraat 18, 9150 Kruibeke
  • +32(0)37441012

ONZE SERVICES

Services

Hoe kunnen wij u ontzorgen? Maak uw keuze!

Onze consulting richt zich op de uitvoering van uw business strategie en omvat zowel het geven van advies om de effectiviteit van uw bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering te verbeteren, als eventueel de daadwerkelijke implementatie van het advies. Hierbij worden de bedrijfs kritische aspecten in de organisatie geanalyseerd, zoals de processen, systemen en human capital

Operations/Process Consulting is  op Lean management geënt en focust op het efficiënt en effectief verloop van de  primaire- en secundaire processen binnen uw onderneming en in uitbreiding op die van uw eventuele toeleveranciers. Vanuit de behoefte analyse bepalen we samen met uw team de waardeketen, gaan we op zoek naar te elimineren verspillingen en creëren flow doorheen de bedrijfsprocessen. Hierbij ligt de focus op het verkorten van de doorstroomtijden en het verhogen van de rentabiliteit met optimale kwaliteit. Onder het motto “Werk slimmer, niet harder” verankeren we een standvastige basis in uw onderneming en bouwen het continu verbetertraject hierop verder uit.

Systeem Consulting
In de digitale wereld van vandaag is een optimaal gebruik van bedrijfssystemen een must. Het volwaardig beheersen en benutten van de systeemcapaciteiten, alsook de onderlinge connectie zijn cruciaal om operationeel excellente processen te bekomen. Na een analyse van o.a. het ERP systeem en de communicatie tools brengen we de knelpunten in kaart en tekenen het verbeterpotentieel uit.

Human capital consulting

De betrokkenheid en ownership van alle stakeholders in een Lean traject is primordiaal om een succesvolle en duurzame integratie van de Lean filosofie binnen uw organisatie te bekomen. Als Lean change agent loodsen we de betrokken personeelsleden door de transitie van de as-is situatie naar waar de organisatie zich in de toekomst wil bevinden, door comfortabele verandercondities te scheppen in termen van doelen, gewenste situatie, mijlpalen en activiteiten.

Wil u evolueren naar een future proof bedrijf?

Vraag hier vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan.

Bart Van Koetsem

Bestuurder VKM BV

Moet u door omstandigheden dringend een managementfunctie invullen?

Ontbreekt bepaalde specifieke expertise in uw onderneming?

Moeten  verschillende  bedrijfsculturen op korte termijn leren samenwerken en synergiën vormen?

Door beroep te doen op onze management services kan u flexibel inspelen op specifieke situaties of wijzigingen in uw organisatie en beschikt u over extra skills en knowhow die uw businesscontinuïteit verzekerd.

VKM Management services zijn uitermate inzetbaar om

een manager of directielid te vervangen;

veranderingsprocessen in uw bedrijf of organisatie te begeleiden

de oprichting van een nieuw filiaal te begeleiden;

uw transformatie- of overgangsstrategie te implementeren;

nieuwe managementtechnieken door te voeren;

een bedrijf, departement, afdeling of businessunit te reorganiseren;

met een frisse kijk een nieuw project of een reeks van projecten te beheren;

de groei van uw bedrijf te ondersteunen;

u bij te staan bij het managen van een crisis;

Onze kern expertise ligt in operationeel- change- en kwaliteitsmanagement, onderbouwd met ruime ervaring in algemene bedrijfsvoering en ondernemerschap.

Wil u vernemen hoe VKM u kan ontzorgen?

Vraag hier vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan.

Bart Van Koetsem

Bestuurder VKM BV

De beste bedrijfsresultaten worden bekomen wanneer u de mensen met de juiste kwaliteiten inzet voor de juiste taken die hun competenties maximaal valoriseren. Daarenboven is het van cruciaal belang dat uw medewerkers de ins en outs van de bedrijfssystemen en processen kennen om een optimale flow te creëren.  Een degelijk opleidingsbeleid is dan ook belangrijk, waarbij training en coaching de competentieontwikkeling ondersteunen en de rentabiliteit maximaliseert. Onze coaching en training services zetten daarom in op werkbaar werken en slimmer werken of gewoonweg ‘lean’ zijn en blijven.

Voor wie of wat?

medewerkers, managers, directieleden, zaakvoerders;

inbedden van Lean en continuous improvement filosofie in bedrijfscultuur;

wat is Lean management (Muda, Mura, Muri, 5S, Flow, 6ϭ, …);

hoe waarde creëren voor uw klanten;

wat zijn de mogelijkheden van ERP- systemen;

zin en onzin van KPI’s;

Hoe verhoog ik klantentevredenheid;

 

Door een hands-on aanpak met directe begrijpbare communicatie garanderen we een hoge interactie van de cursisten.

Waar?

Gezien de eigenheid van de bedrijfsbehoeften houden wij de coaching- en trainingssessies meestal in house ( klassikaal of op de werkvloer). De klassikale sessies kunnen eventueel ook online gegeven worden.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Vraag hier vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan.

Bart Van Koetsem

Bestuurder VKM BV

Wil u zicht op uw zaak krijgen en uw organisatie onderwerpen aan uw eigen kritische operationele- en kwalitatieve normen?

Verwachten uw klanten en leveranciers dat voldaan wordt aan sector specifieke normen?

Is uw onderneming compliant aan de overeenkomsten en SLA’s met de stakeholders?

Dankzij onze ruime ervaring in auditering bieden wij zowel standaard als tailormade audit en screening services aan en coachen wij de stakeholders indien gewenst naar het beoogde compliance level.

Onze Auditing services beperken zich tot twee organisatorische niveaus:

Systeemaudit

Bij een systeemaudit worden de bedrijfssystemen in totaliteit getoetst om te controleren in welke mate het kwaliteitsmanagement aan de gestelde systeemeisen voldoet en of het systeem doeltreffend genoeg is.

Procesaudit

Een procesaudit richt zich op het verloop van alle processtappen en toetst of de dagelijkse praktijk op de werkvloer nog overeenkomt met de procesbeschrijvingen.

Vanuit onze auditfunctie leveren wij objectief en onafhankelijk advies en verzekeren u van een neutrale en constructieve rapportage van het conformiteitsniveau en de te nemen acties.

Ga van audit naar actie!

Vraag hier vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan.

Bart Van Koetsem

Bestuurder VKM BV

Bent u klaar voor een Business upgrade?
Meer info?